Asociația Pași are scopul de a contribui la dezvoltarea unor activități din zona educației, formării profesionale și educaționale, interculturalității, care urmăresc formarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor, tinerilor și adulților la nivel personal și intercultural, în strânsă legătură cu cerințele pieței forței de muncă și de promovare a drepturilor și libertăților omului, dezvoltarea conștiinței civice morale.

 

 

Dintre obiective:

  • Formarea și dezvoltarea la tineri a responsabilității față de problemele societății și comunității în care trăiesc și față de asigurarea calității actului educativ formal, informal și nonformal și sprijinirea dezvoltării personale, educaționale și sociale a tinerilor.
  • Încurajarea formării continue, pe tot parcursul vieții, cu scopul creșterii șanselor de inserție socială și profesională a cursanților.
  • Facilitarea schimburilor de experiență a tinerilor în context național și internațional.
  • Sprijinirea materială și socială a copiilor și tinerilor doritori/talentați în anumite domenii și pregătirea lor pentru a obține performanțe.